TOP
Projekt Barnabek
Projekt Barnabek
39,90 zł 27,00 zł
szt.
Przepaść
Przepaść
42,90 zł 24,99 zł
szt.
Regulamin e-kodów

REGULAMIN E-KODÓW NA ZAKUPY W LITERO.PL

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady wydawania, realizacji oraz użytkowania e-kodów.
 2. Słownik określeń użytych w Regulaminie:

a) E-kod (zwany w dalszej części regulaminu również voucherem) – kod na okaziciela, wydawany przez Wydawcę na zamówienie Zamawiającego, uprawniający Użytkownika do zakupu towarów do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przypisanej na e-kodzie. 
b) Wydawca - wydawca „e-kodu”. tj. Litero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strachocińska 164e/1, 51-518 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000592816 NIP 8982215886
c) Zamawiający – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), który dokona przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie e-kodu;
d) Użytkownik – posiadacz e-kodu, którym może być Zamawiający lub inna osoba, której Zamawiający przekazał e-kod;
e) Towary - produkty oferowane do sprzedaży na Litero.pl;

II. Wydanie e-kodów

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu e-kodu w zamian za zasilenie go środkami pieniężnymi w kwocie równej początkowej wartości nominalnej oraz do przyjmowania go do realizacji na Litero.pl 
 2. E-kod może występować w kwotach: 50, 100, 150, 200, 300 oraz 500 złotych.
 3. Przekazanie Wydawcy e-kodu może być dokonane w koszyku na Litero.pl jak i za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@litero.pl.

III. Zasady użytkowania e-kodu

 1. E-kod może być zrealizowany na www.litero.pl 24h/7 dni w tygodniu.
 2. Środki przypisane na e-kodzie uprawniają Użytkownika do zapłaty za Towary na Litero.pl. 
 3. Środki wpłacone przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego lub Użytkownika, w szczególności e-kod nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inny e-kod tego typu.
 4. Użytkownik może posługiwać się e-kodem tylko raz, a wartość dokonywanych zakupów (bez kosztów przesyłki) musi być większa (lub taka sama) jak wartość używanego e-kodu. 
 5. Płatność e-kodem następuje poprzez przedstawienie do realizacji e-kodu w koszyku na www.litero.pl.
 6. Przy realizacji e-kodu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna e-kodu.
 7. E-kod może być zrealizowany przez każdego Użytkownika, który przedstawi e-kod bez weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji e-kodu.
 8. Instrukcja użycia kodu jest udostępniona przez Wydawcę na stronie www.litero.pl/pl/i/Kupony-rabatowe/13
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji e-kodu w następujących przypadkach:

a) braku dokonania zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny w przypadku niewystarczającej ilości środków na e-kodzie, pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru
b) utraty ważności e-kodu.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące używania e-kodu

 1. Transakcja dokonana przy użyciu e-kodu jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tego e-kodu wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za e-kody od momentu ich wydania Zamawiającemu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za utratę, kradzież e-kodu po ich przekazaniu Zamawiającemu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z e-kodami, z wyłączeniem reklamacji towarów będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego lub Użytkownika pisemnie na adres: bok@litero.pl.

V. Postanowienia końcowe

 1. E-kod w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest pieniądzem elektronicznym ani
  kartą płatniczą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem
  http://www.litero.pl.
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z e-kodu można uzyskać w Biurze Obsługi
  Klienta pod adresem email bok@litero.pl.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu, Zamawiający i Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej http://www.litero.pl. Zmiany dotyczące aktywnych e-kodów nie będą ograniczać praw nabytych Użytkowników.
Bestsellery
Torba - Kocham książki
Torba - Kocham książki
29,99 zł
szt.
Anomalia
Anomalia
49,90 zł
szt.
Odejdziesz ze mną?
Odejdziesz ze mną?
44,99 zł
szt.
Polowanie
Polowanie
44,90 zł
szt.
Studentka
Studentka
39,90 zł
szt.
Trzy siostry
Trzy siostry
39,90 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl